Välkommen till

SD Stockholm

Vision för Stockholm

I vår vision för Region Stockholm har patienter en fast läkarkontakt och får vård i tid hos primärvården. Vårdpersonalen trivs, arbetsmiljön är god och arbetsbelastningen är lagom där dokumentation tas hand om av administrativ personal. Akutavdelningar tar hand om personer med akuta vårdbehov och husläkarjourer finns tillgängliga på kvällar, helger och röda dagar. Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn har byggts samtidigt som bilanvändningen inte försvårar för invånarna. Trygghet finns i kollektivtrafiken och utbyggnad har skett för ökad trafik på vatten vilket leder till en mer behaglig upplevelse för resenärerna. Kulturen i Region Stockholm består utav att verksamheter inte begränsas inom vissa områden i sitt skapande att enbart fokusera på religion, etnicitet eller kön. Medborgare får inflytande i konst som ska sättas upp eller ställas ut på allmänna utrymmen och satsning görs på ungdoms- och pensionärsgrupper.

En köfri sjukvård

Vi vill se ett Region Stockholm utan köer till sjukvården. Vården ska fungera genom primärvården som en första instans där patienter kan få vård utan långa väntetider, med en fast läkarkontakt och därmed slippa bollas runt till olika instanser. Varje vårdcentral ska ha en husläkarjour som erbjuder vård under kvällar, helger och röda dagar. Akutavdelningen på sjukhusen ska ta hand om invånare som har akuta skador och övriga patienter ska inte sitta i väntrummen i timmar endast för att de blir skickade runt på grund utav att vårdnivåerna i regionen inte bemöter de reella problem som finns i sjukvården.

En bilvänlig politik

Bilen är viktig och invånarna ska själva få bestämma om sin individuella användning. Den bilfientliga politik som har bedrivits av Alliansen och Miljöpartiet har skjutit upp viktiga satsningar på infrastrukturen i regionen, vilket skapar ett ännu större behov av trafikbyggen som Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn. Bilvägarna är redan tungt belastade och vi vill se mer kollektivtrafik på vatten. Vattenvägarna är outnyttjade, skapar mindre trängsel och ger en mer behaglig resa.

En trygg kollektivtrafik

Tryggheten i kollektivtrafiken är viktig och resenärer ska inte känna oro över att resa under vissa tider på dygnet. Anställda hos SL ska känna sig trygga oavsett i vilket område de arbetar i och vi vill stärka upp de platser där otrygghet och tjuvåkning sker. Vi vill se ökade trygghetssatsningar, fler patrullerande ordningsvakter, hårdare tag mot fuskåkande och klottrare, förbjuda tiggeri på SL:s område samt återinföra REVA-projektet. Andra insatser är att öka väktare och ordningsvakters befogenheter och se fler kroppsburna kameror på säkerhetspersonal för att garantera mer trygghet.

En demokratisk kultur

Bidrag inom kulturen ska baseras på verksamheters mål i stället för att fokusera på religion, etnicitet och kön. En del organisationer bygger hela sin verksamhet på att få bidrag och sådana verksamheter kan få medel från privata givare. Vi vill som alternativ se mer satsningar på ungdoms- och pensionärsföreningar och se mer kulturskapande som har kopplingar till den svenska kulturen. Bestämmelsen av konst sker idag utav tjänstemän men det skapar utrymme för personliga åsikter. Vi vill att allmänheten kan få rösta om vilken typ av konst som ska få besmycka allmänna utrymmen.

Senaste nytt i regionpolitiken

Pressmeddelande om förlossningsvården 

Regeringen presenterade den 31 januari om uppdraget till Socialstyrelsen om att ta fram förslag till en nationell plan för förlossningsvården.   Det föreslås bland annat att regionerna ska ta initiativ till barnmorskeledda förlossningskliniker vilket skulle stärka patientsäkerheten, att fler förlossningar kan ske med enbart en eller flera barnmorskor vid fall där en läkare inte behövs samt […]

läs mer

Regionfullmäktige den 15 november 2022

Sverigedemokraternas nya fullmäktigegrupp har nu tillträtt och vi hälsar alla våra nya ledamöter välkomna. Under gårdagens regionfullmäktige fanns anledning att kritisera det nya röda styrets trafikpolitik och valet att prioritera cyklism framför trafiksäkerhet. Även inom sjukvårdspolitiken kommer vi sätta press på det nya styret vad gäller förlossningsvården och rekryteringen av barnmorskor. Sverigedemokraterna kommer utgöra ett […]

läs mer

En ny grupp tillträder

Under mandatperiodens första regionfullmäktige tillträdde Sverigedemokraternas nya fullmäktigegrupp. Partiet fick 16 mandat i Region Stockholm och vi välkomnar alla våra nya ledamöter och ersättare från Stockholms län och stad. Den nytillträdde gruppen har utsett Msciwoj Swigon till oppositionsregionråd och gruppledare. Britt-Mari Canhasi från Norrtälje har tilldelats rollen vice gruppledare och ansvarar för partiets sjukvårdspolitik. Runar […]

läs mer

SD Stockholm består av dessa distrikt