Välkommen till

SD Stockholm

Vision för Stockholm

I vår vision för Region Stockholm har patienter en fast läkarkontakt och får vård i tid hos primärvården. Vårdpersonalen trivs, arbetsmiljön är god och arbetsbelastningen är lagom där dokumentation tas hand om av administrativ personal. Akutavdelningar tar hand om personer med akuta vårdbehov och husläkarjourer finns tillgängliga på kvällar, helger och röda dagar. Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn har byggts samtidigt som bilanvändningen inte försvårar för invånarna. Trygghet finns i kollektivtrafiken och utbyggnad har skett för ökad trafik på vatten vilket leder till en mer behaglig upplevelse för resenärerna. Kulturen i Region Stockholm består utav att verksamheter inte begränsas inom vissa områden i sitt skapande att enbart fokusera på religion, etnicitet eller kön. Medborgare får inflytande i konst som ska sättas upp eller ställas ut på allmänna utrymmen och satsning görs på ungdoms- och pensionärsgrupper.

En köfri sjukvård

Vi vill se ett Region Stockholm utan köer till sjukvården. Vården ska fungera genom primärvården som en första instans där patienter kan få vård utan långa väntetider, med en fast läkarkontakt och därmed slippa bollas runt till olika instanser. Varje vårdcentral ska ha en husläkarjour som erbjuder vård under kvällar, helger och röda dagar. Akutavdelningen på sjukhusen ska ta hand om invånare som har akuta skador och övriga patienter ska inte sitta i väntrummen i timmar endast för att de blir skickade runt på grund utav att vårdnivåerna i regionen inte bemöter de reella problem som finns i sjukvården.

En bilvänlig politik

Bilen är viktig och invånarna ska själva få bestämma om sin individuella användning. Den bilfientliga politik som har bedrivits av Alliansen och Miljöpartiet har skjutit upp viktiga satsningar på infrastrukturen i regionen, vilket skapar ett ännu större behov av trafikbyggen som Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn. Bilvägarna är redan tungt belastade och vi vill se mer kollektivtrafik på vatten. Vattenvägarna är outnyttjade, skapar mindre trängsel och ger en mer behaglig resa.

En trygg kollektivtrafik

Tryggheten i kollektivtrafiken är viktig och resenärer ska inte känna oro över att resa under vissa tider på dygnet. Anställda hos SL ska känna sig trygga oavsett i vilket område de arbetar i och vi vill stärka upp de platser där otrygghet och tjuvåkning sker. Vi vill se ökade trygghetssatsningar, fler patrullerande ordningsvakter, hårdare tag mot fuskåkande och klottrare, förbjuda tiggeri på SL:s område samt återinföra REVA-projektet. Andra insatser är att öka väktare och ordningsvakters befogenheter och se fler kroppsburna kameror på säkerhetspersonal för att garantera mer trygghet.

En demokratisk kultur

Bidrag inom kulturen ska baseras på verksamheters mål i stället för att fokusera på religion, etnicitet och kön. En del organisationer bygger hela sin verksamhet på att få bidrag och sådana verksamheter kan få medel från privata givare. Vi vill som alternativ se mer satsningar på ungdoms- och pensionärsföreningar och se mer kulturskapande som har kopplingar till den svenska kulturen. Bestämmelsen av konst sker idag utav tjänstemän men det skapar utrymme för personliga åsikter. Vi vill att allmänheten kan få rösta om vilken typ av konst som ska få besmycka allmänna utrymmen.

Senaste nytt i regionpolitiken

Valmanifest för ett tryggt och vackert Stockholm

Med fyra veckor kvar till valet lanserar vi i dag vårt valmanifest för Stockholms stad med vår vision för ett tryggt och vackert Stockholm. Våra valfrågor rör tryggheten, vacker arkitektur och grönska, krafttag mot välfärdsbrottslighet och mycket mer. Rösta på Sverigedemokraterna i kommunvalet den 11 september! Läs vårt valmanifest genom att klicka här!

läs mer

Gabriel Kroon intervjuas i P4 Stockholm

Vårt toppnamn i Stockholms stads kommunval, Gabriel Kroon, har intervjuats av P4 Stockholm. Ett av partiets viktigaste valfrågor är trygghet. Dels vill vi se fler trygghetskameror men även inrätta öronmärkta polislägenheter. Det skulle vara en del av lösningen på polisbristen då det är svårt att hitta en bostad i Stockholm. Gällande frågan om hur man […]

läs mer

SD släpper bilprogram: ”Vi kämpar för bilen”

Sverigedemokraterna släpper ett politiskt program för bilister i Stockholmsregionen som partiet menar behöver en kraftig upprustning av infrastruktur. – Sedan det blågröna styret tillträdde har viktiga infrastrukturprojekt uteblivet och vallöftet om en komplett ringled runt Stockholm svikits. Det har slagit hårt mot bilpendlarna, säger Gabriel Kroon (SD), gruppledare i Region Stockholm.   I bilprogrammet riktar […]

läs mer

SD Stockholm består av dessa distrikt