Sverigedemokraterna släpper ett politiskt program för bilister i Stockholmsregionen som partiet menar behöver en kraftig upprustning av infrastruktur.

– Sedan det blågröna styret tillträdde har viktiga infrastrukturprojekt uteblivet och vallöftet om en komplett ringled runt Stockholm svikits. Det har slagit hårt mot bilpendlarna, säger Gabriel Kroon (SD), gruppledare i Region Stockholm.

 

I bilprogrammet riktar Sverigedemokraterna udden mot Moderaterna i Stockholm. Samarbetet med Miljöpartiet sedan 2018 anses av Sverigedemokraterna ligga bakom ett flertal politiska kappvändningar inom bil- och trafikpolitiken.

– Innan valet prisade Moderaterna ett flertal stora motorvägsprojekt. Efter valet kom en kappvändning i och med att motorvägsbyggen inte klingade bra ihop med Miljöpartiet. Idag har bilismen blivit en klassfråga med alla dess tunga beskattningar i Stockholm, säger Gabriel Kroon (SD).

Sverigedemokraterna menar att flera infrastruktursatsningar satsningar är nödvändiga, inte bara för trafikens framkomlighets skull utan även för att bilvänlig politik gynnar både regionen och dess invånare ekonomiskt.

– Arbetare och barnfamiljer väljer bort bostadsorter vars infrastruktur försvårar deras livspussel alltför mycket. Om det inte går att smidigt pendla till jobbet, lämna och hämta barn på skolan eller träningen, ta sig snabbt till och från ärenden, då väljer man bort den orten, säger Gabriel Kroon (SD).

 

Förslag ur Sverigedemokraternas bilprogram för Region Stockholm:

Samfinansiera Östliga förbindelsen för en komplett ringled.
Bygg en tvärförbindelse i Södertörn.
Bygg ytterligare en väg över Södertäljekanalen.
Primära körfält för bil, buss och cykel som inte konkurrerar med varandra.
Nej till feministisk snöröjning.

 

Gabriel Kroon (SD). Gruppledare i Region Stockholm.