Vårt toppnamn i Stockholms stads kommunval, Gabriel Kroon, har intervjuats av P4 Stockholm. Ett av partiets viktigaste valfrågor är trygghet. Dels vill vi se fler trygghetskameror men även inrätta öronmärkta polislägenheter. Det skulle vara en del av lösningen på polisbristen då det är svårt att hitta en bostad i Stockholm.

Gällande frågan om hur man kan bryta rekryteringen till kriminella gäng vill vi inte se det ständiga förslaget om fler fritidsgårdar. Det är ett experiment som har provats i decennier och som inte har löst problematiken. I stället vill vi inrätta fler snabbspår in till praktiska linjer som även ger en konkurrenskraftig lön. De som är i riskzonen för att gå med i kriminella gäng ser inga framtidsutsikter med studier i tre år på gymnasiet. Ett snabbspår skulle därmed ge ökad framtidstro och på sikt kunna minska attraktiviteten för kriminalitet när realistiska och lagliga jobbmöjligheter finns nära

Ta del av intervjun genom att klicka här!