Vad vi vill

Vision för Stockholm

I vår vision för Region Stockholm har patienter en fast läkarkontakt och får vård i tid hos primärvården. Vårdpersonalen trivs, arbetsmiljön är god och arbetsbelastningen är lagom där dokumentation tas hand om av administrativ personal. Akutavdelningar tar hand om personer med akuta vårdbehov och husläkarjourer finns tillgängliga på kvällar, helger och röda dagar. Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn har byggts samtidigt som bilanvändningen inte försvårar för invånarna. Trygghet finns i kollektivtrafiken och utbyggnad har skett för ökad trafik på vatten vilket leder till en mer behaglig upplevelse för resenärerna. Kulturen i Region Stockholm består utav att verksamheter inte begränsas inom vissa områden i sitt skapande att enbart fokusera på religion, etnicitet eller kön. Medborgare får inflytande i konst som ska sättas upp eller ställas ut på allmänna utrymmen och satsning görs på ungdoms- och pensionärsgrupper.

Motioner

Inga motioner är uppladdade.

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!